Home | Hakkımızda | Task Forces | ERA Görev Gücü’nün Kadınları

ERA Görev Gücü’nün Kadınları

ERA Görev Gücü’nün Kadınları

Hakkımızda

ERA’nın Kadınları (WERA) Görev Gücü’nün ana amacı, nefrolojide cinsiyet dengesine dikkat çekmek ve kadın nefrologların bilimsel araştırmalara ve eğitim etkinliklerine (kongreler, CME, e-seminarlar) konuşmacı olarak katılmaları yoluyla bilginin yayılmasını teşvik etmenin önemidir.

WERA Görev Gücü, ERA’nın Elektronik İletişim Komitesi (ECC) ile işbirliği içinde, belirli farkındalık kampanyalarını teşvik eder ve ERA Kongresi’nin Bilimsel Komite Başkanı ile işbirliği içinde, ERA yıllık Kongresi’nde nefrolojide kadınlar hakkında özel bir oturum düzenleyebilir.

Görev Gücü Üyeleri

Lucia Del Vecchio

Lucia Del Vecchio

Chair
İtalya

Olga Balafa, Yunanistan

Ana Garcia-Prieto, İspanya

Magdalena Jankowska, Polonya

Nilufar Mohebbi, İsviçre

Amaryllis Van Craenenbroeck, Belçika